?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 桃花云海醉溪?丽山秀水绿江南 游在大观 - 灵溪?/title> <meta name=keywords content=""> <meta name=description content=""> <script src="/images/jsjquery-1.4a2.min.js" type="text/javascript"></script> <script language="javascript"> var HuiFID=""; $(document).ready(function(){ $(".Vodls").html(AjaxContentList("Vodls","")); $(".Hotls").html(AjaxContentList("Hotls","")); $("#Picls").html(AjaxContentList("Picls","")); $(".xgls").html(AjaxContentList("xgls","33128")); plIni(); $("#Content").focus(function(){ if ($("#Content").val()=="文明上网,理性发言") {$("#Content").val("");} }); $("#plsub").click(function(){ if ($("#Content").val()=="" || $("#Content").val()=="文明上网,理性发言") {alert("请输入评论内容,再提交!");return false;} $.post("/news/sub.asp?T=S", { SName:$("#SName").val(), NID:"33128", Content:$("#Content").val() }, function(data,status){ alert("评论提交成功!稍后显示到页面上?); $("#Content").val("文明上网,理性发言"); plIni(); }); }); }); function plIni() { $(".newPlls").html(AjaxContentList("newPlls","33128")); $("#plNum").html(AjaxContentList("plNum","33128")); } function AjaxContentList(Type,FID) { var RData=""; RData=$.ajax({url:"/ajax/?Type="+Type+"&FID="+escape(FID)+"&n="+Math.random(),async:false}).responseText return RData; } function Plzc(ID) { $("#plZhiCi_"+ID).html(AjaxContentList("plZhiCi",ID)); } function HuiFu(ID) { if(HuiFID!="") { $("ol").remove(); } if (HuiFID=="" || HuiFID!=ID) { var hfHtml="<ol><label for='HSName'>网名:</label><input type='text' name='HSName' id='HSName' class='text' /><br><textarea name='HContent' id='HContent' cols='45' rows='5' class='conF'></textarea><br /><input type='button' name='Hplsub' id='Hplsub' value='? ? class='sub' /><input type='hidden' name='plID' id='plID' value='"+ID+"'></ol>" $("#hf_"+ID).append(hfHtml); HuiFID=ID; $("#Hplsub").click(function(){ if ($("#HContent").val()=="" || $("#HContent").val()=="文明上网,理性发言") {alert("请输入评论内容,再提交!");return false;} $.post("/news/sub.asp?T=H", { HSName:$("#HSName").val(), HNID:"33128", HContent:$("#HContent").val(), plID:$("#plID").val() }, function(data,status){ alert("评论提交成功!稍后显示到页面上?); $("#HContent").val(""); plIni(); }); }); } else { HuiFID="" } } </script> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/images/csspubcss.css" /> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/images/cssnewscss.css" /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <div class="menu1 marcen"> <ul> <li class="logo"><a href="/"><img src="/images/imageslogo1.jpg" width="161" height="75" /></a></li> <li class="time"> <dl> <script type="text/javascript" src="http://ext.weather.com.cn/82503.js"></script> </dl> <dl id="times"> </dl> <script> today=new Date(); var month = today.getMonth() + 1 document.getElementById('times').innerHTML= today.getFullYear()+'?+month+'?+today.getDate()+'?nbsp;  星期'+'日一二三四五?.charAt(new Date().getDay()); </script> </li> <li class="sear"> <form id="form1" name="form1" method="get" action="search"> <input type="text" name="k" id="k" value="" class="key" /> <input type="submit" name="button" id="button" value="?? class="sub" /> </form> </li> </ul> </div> <div class="Newnav"> <ul> <li class="menuList"><b><a href="/news.html">新闻</a> | </b><a href="/html/newsworld.html">国内 国际</a> <a href="/html/newschina.html">省市</a> <a href="/html/newscangnan.html">县域</a><b><a href="/html/newsdangzheng.html">党政</a> | </b><a href="/html/newsdangzheng.html">党务</a> <a href="/html/newsrenda.html">人大</a> <a href="/html/newszhenzhang.html">政务</a> <b><a href="/html/newsjiankang.html">生活</a> | </b><a href="/html/newsmeishi.html">美食</a> <a href="/html/newslvyou.html">旅游</a> <a href="/html/newslvyou.html">健康</a> <b><a href="http://www.cnlx.gov.cn" target="_blank">【政务网?/a> <a href="http://oa.cnlx.gov.cn" target="_blank">【党政内网?/a></b><br /> <b><a href="/html/newslx.html">灵溪</a> | </b><a href="http://www.cnlx.gov.cn/about.html">概况</a> <a href="#">视频</a> <a href="/html/newschaogen.html">民生</a> <A href="/html/newschengdong.html">社区</a><b><a href="#">热点</a> | </b><a href="/zzsyz.html">固投</a> <a href="/zcxhjzz.html">环境</a> <a href="/zlxwmcj.html">文明</a> <b><a href="#">市场</a> | </b><a href="/auto.html">汽车</a> <a href="#">参茸</a> <a href="#">家居</a> <a href="#">水产</a> <b><a href="/gk.html">互动</a> | </b><a href="http://e.weibo.com/zglingxiwang?ref=http%3A%2F%2Fwww.cnlx.gov.cn%2F" target="_blank">微博</a> <a href="#">论坛</a> <a href="/gk.html">互动</a></li> </ul> </div> <div class="nav"> <ul class="marcen"> <li><a href='/html/newsworld.html'>国内国际</a></li><li><a href='/html/newschina.html'>省、市</a></li><li><a href='/html/newscangnan.html'>县域</a></li><li><a href='/html/newslx.html'>灵溪</a></li><li><a href='/html/newschengdong.html'>社区</a></li><li><a href='/html/newsdangzheng.html'>党政</a></li><li><a href='/html/newschaogen.html'>民生</a></li><li><a href='/html/newsjiankang.html'>生活</a></li><li><a href='/html/newsshishang.html'>时尚</a></li><li><a href='/html/news..photoindex.html'>图片</a></li><li class="sear"> <form id="form1" name="form1" method="get" action="/search"> <label for="k"></label> <input type="text" name="k" id="k" /><input type="submit" name="button" id="button" value="" class="sub" /> </form> </li> </ul> </div> <div class="newsMain marcen minheight"> <div class="newsL minheight"> <ul class="newsLtl"> <li>灵溪</li> </ul> <ul class="Tl"> <li class="Title">桃花云海醉溪?丽山秀水绿江南 游在大观</li> <li class="Time">2016/9/21 15:37:00      灵溪?/li> </ul> <div class="content minheight"> <div style="text-align: center;"> <img src="/images/uploadfileimage2016-920169211540212796.jpg" width="610" height="406" alt="" /></div> <div>    城南社区溪心村,位于县城横阳支江南岸?公里,有一山若屏风而立,名为鹿峰山,一岭通挺南,一岭通藻溪,高不足三百米,岭巅为两镇分界处,即钟鼓岭隔。岭隔狭长,左右双峰对峙,左虎峰,状威猛欲扑,右鹿峰,头角分明,似在昂首谛听。沿山登台阶二千余级,一亭巍然兀立峰巅,亭以峰为名,即鹿峰亭。峰顶有一平地,周边视野开阔,视线无遮,但见众峰起伏,山色如黛,灵溪、藻溪、宜山、龙港四镇之江河、田园村舍以及公路、铁路尽收眼底。是观赏县城灵溪全景、拍摄日出、登山晨练的最佳场所,又因其一年四季都有云雾,是观赏全镇云雾的最佳之地,故常被摄影人誉为“苍南牛背?rdquo;?/div> <div style="text-align: center;"><img src="/images/uploadfileimage2016-920169211540488467.jpg" width="550" height="367" alt="" /></div> <p>    <img src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3CC.tmp.png" alt="" /><o:p></o:p>站在鹿峰山顶遥望东方,天空象抹上彩色的油彩,显出红、黄、蓝等各种色彩。随着日出时间来临,天边渐红,曙光妆露,丹霞辉映,目之所及,无不是茫茫翻滚的云海,这种可遇不可求,酷似黄山醉美云海的景色让人烦恼尽消,陶醉无限?/p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/uploadfileimage2016-92016921154156351.jpg" width="550" height="367" alt="" /></p> <p><o:p></o:p></p> <div><img src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3CD.tmp.png" alt="" /><o:p></o:p></div> <div>    站在山上,只见山下整个城市被云雾笼罩,恰似人间仙境,朦朦胧胧的如诗如画、如海市蜃楼般美丽。云雾很白很漂亮,像云海般漂浮在城市的上空,远望山色如黛,近观白云如烟?/div> <div style="text-align: center;"><img src="/images/uploadfileimage2016-920169211541209873.jpg" width="640" height="400" alt="" /></div> <div><o:p></o:p></div> <div><img src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3CE.tmp.png" alt="" /><br />     雪白的云雾像波涛汹涌的海浪一样在空中翻滚、碰撞,它没有海的蔚蓝、海的惊天动地的呼啸,但它却有海的浩瀚、海的气势,把一个个山峰变成大海中的孤舟?o:p></o:p></div> <div><img src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3CF.tmp.png" alt="" /><o:p></o:p></div> <div>    </div> <div>    随着冉冉升起的太阳,原来白色的云海也披上了一层金色的光芒,云海渐渐散开,山下的城市也慢慢露出本来的面目?o:p></o:p></div> <div style="text-align: center;"><img src="/images/uploadfileimage2016-920169211541354961.jpg" width="600" height="400" alt="" /> <img src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3D0.tmp.png" alt="" /><o:p></o:p></div> <div>    待到每年3月中旬,春回大地的季节,溪心村南龙山下的桃树园里,朵朵桃花绚丽绽放,争香斗艳,引得游人不约而同前来踏青赏花,感受春天的味道?o:p></o:p></div> <div style="text-align: center;"> <img src="/images/uploadfileimage2016-920169211541531423.jpg" width="640" height="360" alt="" /></div> <div>    放眼望去,近水凝碧,远山含黛,一颗颗桃树尽收眼底。漫步桃树林,整片整片的桃花红艳明丽、随风摇曳,蜜蜂蝴蝶飞舞其间,春光明媚,美不胜收。这样的美景,吸引了各地的游客纷至沓来,或是携带妻儿,或是相约好友,或是只身一人,徜徉在花海中,纷纷拿出相机拍下与桃花相约的美好瞬间,记录这一场美丽动人的邂逅?o:p></o:p></div> <div style="text-align: center;"><img src="/images/uploadfileimage2016-92016921154248867.jpg" width="490" height="302" alt="" /> <img src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3D1.tmp.png" alt="" /><o:p></o:p></div> <div>    夏日炎炎时节,人在溪心又别有一番乐趣。隐匿在大山深处有一游泳池,依山傍水,环境清幽。池水引自山上水库的山泉水,水质干净,清澈见底,置身其中让人暑意顿消,在高温酷热中也能感受丝丝清凉冰爽?/div> <div style="text-align: center;"><img src="/images/uploadfileimage2016-920169211542193909.jpg" width="640" height="360" alt="" /></div> <div><o:p></o:p></div> <div><img src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3D2.tmp.png" alt="" /><o:p></o:p></div> <div>    游毕上岸,此时若是能再来一桌山里农家美食,与三五好友相聚,天南地北海侃,把酒言欢何等酣畅淋漓!</div> <div style="text-align: center;"><img src="/images/uploadfileimage2016-920169211542355759.jpg" width="640" height="397" alt="" /></div> <div><o:p></o:p></div> <div><img src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3D3.tmp.png" alt="" /><br />     以山为邻,以水为友,宜观宜居,宜商宜住。今日的大观,凭借着良好的场地条件,正着力构筑设施齐全、配套完善的多元化城市居住区。以江南新区开发为灵溪镇城市发展外溢部分,全面拉开城市框架,不断扩展城市规模。高档住宅区拔地而起,环城南路贯通全线,江南新区建设如火如荼,发展方兴未艾,为灵溪腾飞再添羽翼?o:p></o:p></div> <div> </div> <div>灵溪网整?nbsp;<o:p></o:p></div> <div> 部分资料来自苍南新闻网和一摄钟影的博客 <span style="font-family: 微软雅黑; color: rgb(62, 62, 62); letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></div> </div> <div style="text-align:right"><div class="bshare-custom"><a title="分享到QQ空间" class="bshare-qzone"></a><a title="分享到新浪微? class="bshare-sinaminiblog"></a><a title="分享到人人网" class="bshare-renren"></a><a title="分享到腾讯微? class="bshare-qqmb"></a><a title="分享到网易微? class="bshare-neteasemb"></a><a title="更多平台" class="bshare-more bshare-more-icon more-style-addthis"></a><span class="BSHARE_COUNT bshare-share-count">0</span></div><script src="http://static.bshare.cn/b/buttonLite.js#style=-1&uuid=&pophcol=3&lang=zh" type="text/javascript" charset="utf-8"></script><script src="/images/static.bshare.cnbbshareC0.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script></div> <div class="xianG"> <ul class="xgTl"><li>相关新闻</li></ul> <ul class="xgls"> </ul> </div> <div class="PingL"> <ul class="pltl"><li>我来评论</li></ul> <ul class="plInput"> <li> <label for="SName">网名:</label> <input type="text" name="SName" id="SName" class="text" /> <textarea name="Content" id="Content" cols="45" rows="5" class="conF">文明上网,理性发言</textarea><br /> <font><a href="/html/newscomment.htmln33128" id="plNum"></a><input type="button" name="submit" id="plsub" value="快速发? class="sub" /></font> </li> </ul> </div> <div class="newPl"> <ul class="newPltl"><li>最新评?/li></ul> <ul class="newPlls"> </ul> </div> </div> <div class="newsR"> <div class="adv"><a href="http://w58788.s42.chinaccnet.cn/guanggao/zxyh/" target="_blank"><img src="/images/imagesnews15.gif" width="271" height="91" /></a></div> <div class="newsVod"> <ul class="VodTl"><li>视频新闻</li></ul> <ul class="Vodls"> </ul> </div> <div class="newsHot"> <ul class="HotTl"><li>新闻推荐</li></ul> <ul class="Hotls"> </ul> </div> <div class="newsVod"> <ul class="VodTl"><li>图片新闻</li></ul> <ul class="Vodls" id="Picls"> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="marcen f"></div> <div class="copyright marcen"> <ul> <li><a href="#">关于灵溪?/a> | <a href="#">网站地图</a> | <a href="#">版权申明</a> | <a href="#">联系我们</a> | <a href="#">友情链接</a> | <a href="#">信息反馈</a></li> <li>主办单位:中共灵溪镇?灵溪镇人民政?nbsp;     运营媒体:苍南县互联星晨文化传播有限公司</li> <li>新闻热线?577-68818872 68818873   广告热线?577-68873456 投稿邮箱:cnlxw07@163.com</li> <li>地址:浙江省苍南县灵溪镇江滨?88? 浙ICP?1021783?1 <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_5694816'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s9.cnzz.com/stat.php%3Fid%3D5694816%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></li> </ul> </div> </body> </html>